Europos parlamento ir tarybos reglamentai

Data Dok. Nr. Dokumento pavadinimas Publikavimas „Valstybės žiniose” Atsisiųsti
2013-12-11 1315/2013 Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) „Dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES" Parsisiųsk URL
2013-12-11 1316/2013 Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES), kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 Parsisiųsk URL
Atgal Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-24 15:46