Projektų planavimas

Data Dok. Nr. Dokumento pavadinimas Publikavimas „Valstybės žiniose” Atsisiųsti
2015-04-24 3-162 Pakeitimai. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. 3-162 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3-263 „Dėl Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-01-V priemonės „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ Valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.1-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo“ neskelbta Parsisiųsk
2014-09-30 3-374 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 3¬-374 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3-263 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-01-V įgyvendinimo priemonės „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.1-SM-01-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo“ Parsisiųsk
2013-10-15 3-534 Pakeitimai. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3-263 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra" VP2-5.1-SM-01-V priemonės „Transeuropiniės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.1-SM-01-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo neskelbta Parsisiųsk
2013-10-15 3-535 Pakeitimai. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 3-208 „Dėl Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės VP2-5.1-SM-02-V „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo neskelbta Parsisiųsk
2013-10-15 3-536 Pakeitimai. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 3-210 ,,Dėl Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto ,,Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės VP2-5.2-SM-01-V ,,Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo neskelbta Parsisiųsk
2013-10-15 3-537 Pakeitimai. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3-705 ,,Dėl Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto ,,Aplinka ir darnus vystymasis“VP3-3.3-SM-01-V priemonės ,,Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“ valstybės projektų sąrašo Nr. VP3-3.3-SM-01-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo neskelbta Parsisiųsk
2013-10-15 3-533 Pakeitimai. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 3-250 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 3-332 „Dėl Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.5-SM-01-V priemonės „Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas“ valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-4.5-SM-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo“ neskelbta Parsisiųsk
2013-09-06 3-475 Pakeitimai. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3-262 „Dėl ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.4-SM-01-V įgyvendinimo priemonę "Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas" iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.4-SM-01-V-01 patvirtinimo" pakeitimo neskelbta Parsisiųsk
2013-08-23 3-454 Pakeitimai. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3-262 ,,Dėl Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto ,,Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės VP2-5.4-SM-01-V ,,Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.4-SM-01-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo neskelbta Parsisiųsk
2013-08-23 3-453 Pakeitimai. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 3-383 ,,Dėl Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto ,,Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.3-SM-01-V priemonės ,,Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.3-SM-01-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo neskelbta Parsisiųsk
Atgal
1 2 3 4 ... 7
Kitas
Atgal Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2015-04-29 10:47