Priemonės VP2-5.4-SM-01-V „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“

Data Dok. Nr. Dokumento pavadinimas Publikavimas „Valstybės žiniose” Atsisiųsti
2013-08-23 3-449 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 3-449 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP 2-5.4-SM -01-V-01-003 vykdytojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, grąžinimo ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 3-674 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP 2-5.4-SM -01-V priemonę „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ pakeitimo” 2013,
Nr. 92-4615
Parsisiųsk URL
2012-12-31 3-889 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 3-889 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP2-5.4-SM-01-V-01-002 vykdytojai Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, grąžinimo“ 2013,
Nr. 3-26
Parsisiųsk URL
Atgal Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2013-09-04 08:30