Priemonės VP2-5.2-SM-01-V „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“

Data Dok. Nr. Dokumento pavadinimas Publikavimas „Valstybės žiniose” Atsisiųsti
2013-07-23 3-405 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. 3-405 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01-002 vykdytojai akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“, grąžinimo ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 3-493 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.2-SM-01-V priemonę „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ pakeitimo“ 2013,
Nr. 83-4204
Parsisiųsk URL
2013-07-18 3-396 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 3-396 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01-006 vykdytojai akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“, grąžinimo“ 2013,
Nr. 61-433
Parsisiųsk URL
2013-02-14 3-87 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. 3-87 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01-005 vykdytojai akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“, grąžinimo“ 2013,
Nr. 16-129
Parsisiųsk URL
Atgal Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2013-08-30 13:43