Priemonės VP2-5.1-SM-02-V „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“

Data Dok. Nr. Dokumento pavadinimas Publikavimas „Valstybės žiniose” Atsisiųsti
2013-08-02 3-422 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 3-422 „Dėl projekto Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01-021 finansavimo ir administravimo sutarties nutraukimo, išmokėtų Europos Sąjungos fondų lėšų grąžinimo ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 3-805 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ pripažinimo netekusiu galios“ 2013,
Nr. 87-4365
Parsisiųsk URL
2013-07-23 3-406 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. 3-406 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01-003 vykdytojai akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“, grąžinimo ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 3-494 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ pakeitimo“ 2013,
Nr. 83-4205
Parsisiųsk URL
2013-07-18 3-397 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 3-397 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01-004 vykdytojai akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“, grąžinimo“ 2013,
Nr. 61-432
Parsisiųsk URL
2013-07-11 3-380 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 3-380 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01-001 vykdytojai akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“, grąžinimo ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 3-494 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ pakeitimo“ Žin., 2013,
Nr. 76-3861
Parsisiųsk URL
2013-03-06 3-147 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. 3-139 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų grąžinimo“ 2012,
Nr. 16-137
Parsisiųsk URL
2013-03-06 3-147 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. 3-139 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų grąžinimo“ 2012,
Nr. 16-137
Parsisiųsk URL
2013-02-20 3-105 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 3-105 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01-005 vykdytojai akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“, grąžinimo“ 2013,
Nr. 17-142
Parsisiųsk URL
2012-10-31 3-708 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 3-258 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų grąžinimo“ 2012,
Nr. 36-347
Parsisiųsk URL
Atgal Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2013-08-30 13:28