Priemonės VP2-4.5-SM-01-V Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas"

Data Dok. Nr. Dokumento pavadinimas Publikavimas „Valstybės žiniose” Atsisiųsti
2013-08-23 3-450 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 3-450 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP 2-4.5-SM -01-V-01-002 vykdytojai valstybės įmonei Vidaus vandens kelių direkcijai, grąžinimo ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 3-657 „Dėl projekto, pateikto pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP 2-4.5-SM -01-V priemonę „Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas“, finansavimo skyrimo“ pakeitimo” 2013,
Nr. 92-4616
Parsisiųsk URL
Atgal Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2013-09-04 08:36