Priemonės VP2-4.3-SM-01-V „Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“

Data Dok. Nr. Dokumento pavadinimas Publikavimas „Valstybės žiniose” Atsisiųsti
2013-01-21 3-35 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 3-35 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP2-4.3-SM-01-V-01-002 vykdytojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, grąžinimo“ 2013,
Nr. 11-106
Parsisiųsk URL
Atgal Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2013-08-30 10:32