VP2-5.1-SM-02-V priemonės „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“

Data Dok. Nr. Dokumento pavadinimas Publikavimas „Valstybės žiniose” Atsisiųsti
2016-04-11 3-120(1.5 E) Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01-005 vykdytojai akcinei bendrovei ,,Lietuvos geležinkeliai", grąžinimo" Parsisiųsk URL
2013-12-09 Nr. 3-618 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 3-618 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ 2013,
Nr. 127-6509
Parsisiųsk URL
2013-10-10 3-521 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 3-521 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ 2013,
Nr. 107-5306
Parsisiųsk URL
2013-08-22 3-448 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. 3-448 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP 2-5.1-SM -02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ (Žin., 2013, Nr. 91-4537). 2013,
Nr. 91-4537
Parsisiųsk URL
2013-08-02 3-423 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 3-423 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ 2013,
Nr. 87-4366
Parsisiųsk URL
2013-07-11 3-382 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 3-382 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ 2013,
Nr. 76-3862
Parsisiųsk URL
2012-12-10 3-805 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. 3-805 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP 2-5.1-SM-02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ 2012,
Nr. 146-7567
Parsisiųsk URL
2012-12-05 3-780 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 3-780 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP 2-5.1-SM-02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ 2012,
Nr.142-7356
Parsisiųsk URL
2012-09-11 3-598 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. 3-598 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-02-V priemonę „Tanseuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ 2012,
Nr.108-5488
Parsisiųsk URL
2011-12-05 3-759 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 3-759 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ 2011,
Nr. 151-7129
Parsisiųsk URL
Atgal Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2016-04-14 14:09