VP2-5.1-SM-01 priemonės ,,Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“

Data Dok. Nr. Dokumento pavadinimas Publikavimas „Valstybės žiniose” Atsisiųsti
2013-12-09 Nr. 3-617 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 3-617 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-01-V priemonę „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ 2013,
Nr. 127-6508
Parsisiųsk URL
2013-10-30 3-560 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 3-560 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-01-V priemonę „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ 2013,
Nr. 115-5786
Parsisiųsk
2013-06-05 3-330 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 3-330 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-01-V priemonę „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ 2013,
Nr. 62-3099
Parsisiųsk URL
2012-10-22 3-682 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio 22 d įsakymas Nr. 3-682 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-01-V priemonę „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ 2012,
Nr. 124-6237
Parsisiųsk URL
2012-08-29 3-573 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 3-573 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-01-V priemonę „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ 2012,
Nr. 102-5203
Parsisiųsk URL
2012-05-07 3-344 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. 3-344 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-01-V priemonę „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ 2012,
Nr. 55-2742
Parsisiųsk URL
2011-07-28 3-460 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. 3-460 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-01-V priemonę „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ 2011,
Nr. 99-4674
Parsisiųsk URL
2011-01-31 3-76 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 3-76 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-01-V priemonę „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ 2011,
Nr. 14-632
Parsisiųsk URL
2011-01-18 3-33 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 3-33 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-01-V priemonę „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ 2011,
Nr.7-275
Parsisiųsk URL
2010-04-28 3-260 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 3-260 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-01-V priemonę „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ 2010,
Nr. 51-2523
Parsisiųsk URL
Atgal Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2014-11-05 16:16