Susisiekimo ministro įsakymai

Data Dok. Nr. Dokumento pavadinimas Publikavimas „Valstybės žiniose” Atsisiųsti
2014-09-10 3-374 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 3-374 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3-263 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-01-V įgyvendinimo priemonės „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.1-SM-01-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo“ Parsisiųsk
Atgal Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2014-10-17 13:27