Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Data Dok. Nr. Dokumento pavadinimas Publikavimas „Valstybės žiniose” Atsisiųsti
2008-11-12 1225 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1225 „Dėl Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 2008,
Nr. 137-5429
Parsisiųsk URL
2008-07-23 780 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 780 „Dėl Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo" 2008,
Nr. 90-3606
Parsisiųsk URL
2008-07-23 787 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 787 „Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 2008,
Nr. 95-3720
Parsisiųsk URL
2008-07-23 788 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 788 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 2008,
Nr. 95-3721
Parsisiųsk URL
2007-12-19 1443 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1443 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 2008,
Nr. 4-132
Parsisiųsk URL
2007-12-19 1443 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 15 d. nutarimas Nr. 917 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 ,,Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" 2008,
Nr. 4-132
Parsisiųsk URL
2007-10-31 1179 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimas Nr. 1179 „Dėl Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių patvirtinimo“ 2007,
Nr. 117-4789
Parsisiųsk URL
2007-10-17 1139 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ 2007,
Nr. 114-4637
Parsisiųsk URL
2007-03-28 323 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 28 d. nutarimas Nr. 323 „Dėl projektų, kurių išlaidos gali būti bendrai finansuojamos iš Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinės paramos, gaunamos pagal Europos Sąjungos sanglaudos politikos konvergencijos tikslą, planavimo ir įgyvendinimo pradžios ir veiksmų programų priedų rengimo“ 2007,
Nr. 40-1491
Parsisiųsk URL
2005-05-30 590 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų programų ir (arba) panaudotų pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, šių lėšų registravimo, apskaitos, projektų vykdytojų skolų pripažinimo abejotinomis ir abejotinų skolų nurašymo taisyklių patvirtinimo" 2005-06-02
Nr.69-2469
Parsisiųsk URL
Atgal Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-24 15:47