Finansų ministro įsakymai

Data Dok. Nr. Dokumento pavadinimas Publikavimas „Valstybės žiniose” Atsisiųsti
2016-09-13 1K-343 „Dėl finansų ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-377 „Dėl 2007-2013 metų Europos Sąjungos fondų finansavimo laikotarpio užbaigimo veiksmų plano ir dokumentų, kurie privalo būti pateikti Europos komisijai iki 2017 m. kovo 31 d., parengimo, derinimo ir teikimo Europos komisijai grafiko patvirtinimo" pakeitimo" Parsisiųsk URL
2015-12-22 1K-377 LR Finansų ministerijos 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1K-377 „Dėl 2007-2013 metų Europos Sąjungos fondų finansavimo laikotarpio užbaigimo veiksmų plano ir dokumentų, kurie privalo būti pateikti Europos komisijai iki 2017 m. kovo 31 d., parengimo, derinimo ir teikimo Europos komisijai grafiko patvirtinimo" Parsisiųsk URL
2014-12-16 1K-460 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 1K-460 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. 1K-263 „Dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos nuostatų patvirtinimo“pakeitimo Parsisiųsk URL
2013-12-13 1K-396 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 1k-115 „Dėl 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos pažeidimų kontrolierių darbo grupės sudarymo“ pakeitimo 2013,
Nr. 130-6686
Parsisiųsk URL
2010-06-04 1K-184 „Dėl 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo ir grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos rengimo taisyklių patvirtinimo" 2010-06-10
Nr.67-3378
Parsisiųsk URL
2009-05-29 1K-173 „Dėl Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų patvirtinimo" 2009-06-06,
Nr. 67-2716
Parsisiųsk URL
2009-02-17 1K-038 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. 1K-038 „Dėl Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų duomenų elektroninių mainų taisyklių patvirtinimo (Dėl Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų elektroninių mainų taisyklių patvirtinimo)“ 2009,
Nr. 20-800
Parsisiųsk URL
2009-02-17 1K-039 „Dėl išlaidų deklaracijos formos, metodinių išlaidų deklaracijų rengimo rekomendacijų ir projektų finansinės būklės ataskaitos formos patvirtinimo" 2009-01-31,
Nr. 12-475
Parsisiųsk URL
2009-02-03 1K-023 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. vasario 3 d.įsakymas Nr. 1K-023 „Dėl informacijos apie projektų vykdytojams per tris artimiausius mėnesius planuojamų išmokėti Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal kiekvieną veiksmų programą teikimo formos patvirtinimo“ 2009,
Nr. 15-598
Parsisiųsk URL
2009-01-26 1K-013 „Dėl planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos komisijai išlaidų ataskaitos, pažymos apie Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, deklaruojamų išlaidų atitiktį Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytoms taisyklėms ir vadovaujančiosios institucijos atliktas procedūras ir patikrinimus, susijusius su išlaidų deklaracijose nurodytomis išlaidomis, formų patvirtinimo" 2009-01-31,
Nr. 12-475
Parsisiųsk URL
Atgal Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-24 15:48