Europos Sąjungos reglamentai

Data Dok. Nr. Dokumento pavadinimas Publikavimas „Valstybės žiniose” Atsisiųsti
2009-10-09 (EB) 846/2009 Europos Komisijos reglamentas Nr. (EB) 846/2009, 2009-10-09 Pakeitimas Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 846/2009,iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1828/2006, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo įgyvendinimo taisykles Parsisiųsk URL
2009-05-21 397/2009 (ERDF) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 397/2009 (ERDF), 2009-05-21 Pakeitimas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 397/2009 (ERDF) iš dalies keičiantis reglamentą Nr. 1080/2006. Parsisiųsk URL
2009-04-07 (EB) 284/2009 Europos Komisijos reglamentas Nr. (EB) 284/2009, 2009-04-07 Pakeitimas Europos Komisijos reglamentas Nr. 284/2009 iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EK) Nr. 1083/2006 nustatantį bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo dėl pakeitimų, susijusių su finansų valdymu Parsisiųsk URL
2007-02-15 1828/2006 Europos Komisijos reglamento klaidų ištaisymas 1828/2006, 2007-02-15 Klaidų ištaisymas 2006 m.gruodžio8d. Komisijos reglamento (EB) Nr.1828/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr.1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB)Nr.1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisyklės, klaidų ištaisymas Parsisiųsk URL
2006-12-08 1828/2006 Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1828/2006, 2006-12-08 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1828/2006 nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles Parsisiųsk URL
2006-07-11 1083/2006 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 2006-07-11 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999 Parsisiųsk URL
2006-07-11 1084/2006 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006, 2006-07-11 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006, įsteigiantis Sanglaudos fondą ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1164/94 Parsisiųsk URL
2006-07-05 1080/2006 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1080/2006, 2006-07-05 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999 Parsisiųsk URL
Atgal Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2013-01-18 14:27