Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Data Dok. Nr. Dokumento pavadinimas Publikavimas „Valstybės žiniose” Atsisiųsti
2014-11-26 1326 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo" TAR, 2014-11-28,
Nr. 2014-18152
Parsisiųsk URL
2014-10-03 1090 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo" TAR: 2014-10-14
Nr.2014-14040
Parsisiųsk URL
2014-06-04 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą" TAR, 2014-06-16,
Nr. 7652
Parsisiųsk URL
2013-12-18 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“ Parsisiųsk URL
2013-10-30 998 „Dėl 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos fondų lėšų planuojamų bendrai finansuoti valstybės projektų atrankos laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo" 2013,
Nr. 117-5861
Parsisiųsk URL
2005-05-30 590 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo Parsisiųsk URL
Atgal Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-23 08:32