Finansų ministro įsakymai

Data Dok. Nr. Dokumento pavadinimas Publikavimas „Valstybės žiniose” Atsisiųsti
2017-09-18 1K-328 „Dėl delspinigių už pavėluotą grąžinti finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas bei palūkanų už kiekvieną naudojimosi negrąžintomis lėšomis dieną dydžio nustatymo 2017 m. ketvirtajam ketvirčiui“ Parsisiųsk URL
2017-06-15 1K-233 „Dėl delspinigių už pavėluotą grąžinti finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas bei palūkanų už kiekvieną naudojimosi negrąžintomis lėšomis dieną dydžio nustatymo 2017 m. trečiam ketvirčiui" Parsisiųsk URL
2017-03-15 1K-106 „Dėl delspinigių už pavėluotą grąžinti finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas bei palūkanų už kiekvieną naudojimosi negrąžintomis lėšomis dieną dydžio nustatymo 2017 m. antrajam ketvirčiui" Parsisiųsk URL
2015-02-12 1K-059 „Dėl 2014–2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių patvirtinimo" TAR, 2015-03-02,
Nr. 3254
Parsisiųsk URL
2014-12-31 1K-511 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio naudojimo taisyklių patvirtinimo" TAR, 2015-01-09,
Nr. 364
Parsisiųsk URL
2014-12-30 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo" TAR, 2014-12-31,
Nr. 21106
Parsisiųsk URL
2014-11-28 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo" Parsisiųsk URL
2014-11-21 1K-383 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos techninės paramos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administruojamų 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos techninės paramos prioritetų įgyvendinimo priemonių nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo" TAR, 2014-11-27,
Nr. 18062
Parsisiųsk URL
2014-11-21 1K-382 „Dėl informacinės Europos Sąjungos 2014–2020 metų fondų valdymo sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo" TAR, 2014-12-04,
Nr. 18906
Parsisiųsk URL
2014-11-05 1K-346 „Dėl Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos komisijai rengimo taisyklių patvirtinimo" Parsisiųsk URL
Atgal Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-20 09:27