Riedėjimo tako ir perono Kauno oro uoste statyba

Įgyvendinimo data: 2015-11-10

 Projekto numeris - VP2-5.3-SM-01-V-01-022 

Finansavimo laikotarpis - 2007–2013

Projektui skirto finansavimo ES fondų dalis - 1 937 863,56 

 

Įgyvendinus projektą:

- įrengtas naujas riedėjimo takas ir orlaivių stovėjimo peronas (14990 kvadratinių metrų ploto, tako ilgis 190 m ir plotis 23,2 m), riedėjimo takas išplatintas po 10 cm šoninės saugos juostos (ŠSJ) ribose;

- įrengiamos 10,4 m pločio riedėjimo tako šoninės saugos juostos;

- įrengta infrastruktūra pietinėje aerodromo pusėje, kur yra aptarnaujami krovininiai orlaiviai, o keleiviniai, pašto bei į techninį aptarnavimą atskridę orlaiviai yra aptarnaujami šiaurinėje aerodromo pusėje.

 

Sukurta nauda:

- projektas užtikrina sąlygas tolimesniam transporto infrastruktūros plėtojimui Vakarų regione skatinant šio regiono socialinę ir ekonominę raidą;

- diversifikuotas orlaivių judėjimas, nukreipiant orlaivius į atitinkamus riedėjimo takus pagal jų kategoriją, atvykimo paskirtį ir stovėjimo trukmę.

 

Projekto vykdytojas - Valstybės įmonė „Lietuvos oro uostai“

 

Plačiau