Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio E41 ruože Kaunas–Atmatos žiotys. Techninės dokumentacijos parengimas. Rekonstrukcijos darbai

Įgyvendinimo data: 2015-11-25

Projekto numerisVP2-4.5-SM-01-V-01-002

Finansavimo laikotarpis20072013

Projektui skirto finansavimo ES fondų dalis - 3 063 171,63

Įgyvendinus projektą, buvo rekonstruota 120 hidrotechninių statinių (bunų) tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio E41 ruože (106–126 km):

- Jurbarko r. sav. – 56 bunos, jų ilgis – 3678 m;

- Šakių r. sav. – 64 bunos, jų ilgis – 2594 m.

 

Sukurta nauda:

- rekonstravus bunas sureguliuotas 20 km vidaus vandenų kelio ruožas nuo 106 km (Nemuno upės žiočių) iki 126 km;

ilgaamžių bunų statyba rekomenduotina dėl ilgo tokių bunų tarnavimo laiko ir reikalaujamos minimalios priežiūros;

ženkliai pagerėjo laivybos sąlygos vidaus vandenų keliais, skatinama krovininės ir keleivinės laivybos vystymasis, taip pat sumažinama upės krantų eroziją;

- 20 tūkst. m3 sumažėjusi nešmenų valymo apimtis vandens kelyje E41;

- padidėjęs upės dugno gylis farvateryje.

 

Projekto vykdytojasValstybės įmonė „Vidaus vandens kelių direkcija“.

 

Plačiau