Garažo rekonstravimas į priešgaisrinės gelbėjimo stoties pastatą

Įgyvendinimo data: 2014-08-05

Projekto numeris - VP2-5.3-SM-01-V-01-020 

Finansavimo laikotarpis - 2007–2013

Projektui skirto finansavimo ES fondų dalis - 1 348 038,69 €

 

Įgyvendinant projektą buvo parengtas techninis projektas, kuriuo vadovaujantis vyko Palangos oro uosto degalų bazės modernizavimas.

 

Sukurta nauda:

- degalų bazės modernizavimas užtikrins sąlygas tolimesniam transporto infrastruktūros plėtojimui Vakarų regione skatinant šio regiono socialinę ir ekonominę raidą;

- įgyvendinus degalų bazės modernizavimo projektą, bus sudarytos sąlygos aviakompanijoms skraidinti keleivius į Vakarų Lietuvos regioną.

 

Projekto vykdytojas - Valstybės įmonė „Lietuvos oro uostai“

 

Plačiau