Savanorių pr. žemutinės įkalnės šlaito ir šaligatvio sutvirtinimas

Įgyvendinimo data: 2015-10-15

Projekto numeris - VP2-4.4-SM-02-R-21-035

Finansavimo laikotarpis - 2007–2013

Projektui skirto finansavimo ES fondų dalis - 538 602,46 €

 

Įgyvendinant projektą: „Savanorių pr. žemutinės įkalnės šlaito ir šaligatvio sutvirtinimas“ Nr. VP2-4.4-SM-02-R-21-035. Rekonstruota 0,388 km Savanorių pr. estakada, sustiprintas šlaitas, pašalinti medžiai, kurie turėjo įtakos šlaito stabilumui. Taip pat sutvarkyti šaligatvių nuolydžio kampai, kad nebūtų plaunamas šlaitas. Rekonstravus gatvę ir įrengus atraminę sienutę buvo užtikrintas saugumas žemiau šlaite esantiems pastatams.

 

Sukurta nauda:

-          pagerėjo vietinio transporto sąlygos:

-          padidėjo kelionės greitis, sumažėjo transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis ir keliamas triukšmas, sumažėjo degalų sunaudojimas ir transporto priemonių eksploataciniai kaštai, sumažėjo avaringumas;

-          sukurtos naujos darbo vietos ir sumažintas regionų vystymosi atotrūkis.

 

Projekto vykdytojas - Kauno miesto savivaldybės administracija

 

 

Plačiau