Mažeikių miesto Naikių kvartalo gatvių nutiesimas (10)

Įgyvendinimo data: 2014-03-31

Projekto numeris - VP2-4.4-SM-02-R-81-010

Finansavimo laikotarpis - 2007–2013

Projektui skirto finansavimo ES fondų dalis - 429 470,65 €

 

Įgyvendinant projektą nutiesta 11 gatvių (Pavenčių g. (1), J. Švažo g. (2), Lazdoriaus skg., (3) Gediškio skg. (4), Naikių g. (5), Senkelio g. (6), Dubijonės g. (7), Č. Kontrimo g. (8), Lazdoriaus – Naikių skg. (9), Gediškio aklg. (10) iš viso 4,36 km) naujai besikuriančiame Naikių gyvenamųjų namų kvartale.

 

Sukurta nauda:

-pagerintos susisiekimo sąlygos, padidintas eismo saugumas;

-sumažinti autotransporto priemonių eksploataciniai kaštai, sutrumpinta kelionės laiko trukmė, pagerinta gyvenimo kokybė.

 

Projekto vykdytojas - Mažeikių rajono savivaldybės administracija

 

Plačiau