Kaišiadorių rajono žvyrkelių asfaltavimas III etapas

Įgyvendinimo data: 2015-03-23

Projekto ‭Nr. VP2-4.4-SM-02-R-21-033 metu rekonstruotas Kaišiadorių rajono vietinės reikšmės kelias Nr. 26 (0,610 km). Projekto vertė: 174.553,06 eurų, iš kurių 148.370,10  eurų skirta iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros projektų fondo, 18.328,07 eurų skirta iš valstybės biudžeto ir 7854,89 eurų skyrė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.Išasfaltavus kelią pagerėjo infrastruktūros techniniai parametrai,  pagerėjo gyventojų susisiekimo sąlygos, tikimasi, kad prisidėjo prie ženklaus avaringumo lygio ir neigiamo transporto poveikio aplinkai sumažėjimo.