Jautakių ir Ukrinų gatvių bei Varduvos gatvės dalies rekonstrukcija (1)

Įgyvendinimo data: 2015-10-20

Projekto numeris - VP2-4.4-SM-02-R-81-022

Finansavimo laikotarpis - 2007–2013

Projektui skirto finansavimo ES fondų dalis - 1 571 250,03 €

 

Įgyvendinant projektą atlikta gatvių (1. Jautakių, 2. Ukrinų ir 3. Varduvos) susisiekimo dalies rekonstrukcija, įrengti ryšių ir paviršinių nuotekų tinklai.

 

Sukurta nauda:

-pagerintos susisiekimo sąlygos, padidintas eismo saugumas;

-sumažinti autotransporto priemonių eksploataciniai kaštai, sumažintos gatvių priežiūros išlaidos, sutrumpinta kelionės laiko trukmė, sumažintas neigiamas poveikis aplinkai, sumažintas dulkėtumas ir triukšmas, todėl gyventojams sudarytos sąlygos gyventi sveikesnėje aplinkoje, pagerinta gyvenimo kokybė.

 

Projekto vykdytojas - Mažeikių rajono savivaldybės administracija

 

Plačiau