Dviračių tako Neries krantinė - Jotvingių g. įrengimas

Įgyvendinimo data: 2015-01-05

Projekto numeris - VP3-3.3-SM-01-V-01-011

Finansavimo laikotarpis - 2007–2013

Projektui skirto finansavimo ES fondų dalis - 467 729,12 €

 

Įgyvendinant projektą  įrengta 5,463 km naujo Neries krantinės – Jotvingių g. dviračių tako.

 

Sukurta nauda:

-       padidėjo bevarikliu transportu besinaudojančių žmonių skaičius, sumažėjo kelionių skaičius nuosavomis autotransporto priemonėmis, todėl sumažėjo teršiančių ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija į orą ir triukšmo lygis bei avaringumas;

-       įrengtas dviračių takas labai svarbus Kauno miesto gyventojams ir lankytojams, nes šis takas skirtas privažiavimui prie gyvenamųjų namų, rekreacinių zonų, o taip pat šalia dviračių tako įsikūrusioms įstaigoms, verslo subjektams.

 

Projekto vykdytojas - Kauno miesto savivaldybės administracija

 

Plačiau