Ruožo Kena–N. Vilnia elektrifikavimas

Įgyvendinimo data: 2017-08-31

Projekto numeris - 06.1.1-TID-V-503-01-0001

Finansavimo laikotarpis - 2014–2020

Projektui skirto finansavimo ES fondų dalis - 22 702 066,72 €

 

Įgyvendinant projektą numatoma:

a) Įrengti 25 kV kontaktinį tinklą N. Vilnios, Kyviškių, Kenos stotyse, N. Vilnia–Kyviškės, Kyviškės–Kena, Kena–valstybės siena su Baltarusija tarpstočiuose (iš viso 28,6 km);

b) Rekonstruoti N. Vilnios traukos pastotę, siekiant aprūpinti naujai statomą kontaktinį tinklą elektros energija bei užtikrinti tolimesnę plėtrą;

c) Pritaikyti esamas susijusių technologinių ir aptarnavimo procesų sistemas, atsižvelgiant į maksimalius planuojamus geležinkelio eismo srautus, traukinių svorius ir greičius;

d) Atlikti projekto įgyvendinimo techninę priežiūrą bei statinio projekto vykdymo priežiūrą;

e) Kartu su Baltarusijos geležinkelių atstovais suderinti susijusius techninius sprendimus.

 

Sukurta nauda:

Elektrifikavus Kena–N.Vilnia geležinkelio ruožą atsiras galimybė didinti krovinių ir keleivių judumą, gerinant ES transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo koridorius ir jų jungtis su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu bei plėtojant skirtingų transporto rūšių sąveikos efektyvumą. Būtų sudarytos prielaidos pereiti nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo geležinkelių transporto sektoriuje, sumažinti poveikį aplinkai ir padidinti geležinkelių transporto patrauklumą keleiviams, kroviniams vežti naudojant aplinką tausojančias priemones. Būtų mažinami, keleivių bei krovinių kelionės laiko kaštai, oro taršos sumažėjimo kaštai, triukšmo lygio sumažėjimo kaštai. Projekto įgyvendinimas ženkliai prisidės prie šalies susisiekimo geležinkeliais sistemos integravimo į TEN-T transporto tinklus.

 

Projekto vykdytojas - AB ,,Lietuvos geležinkeliai“

 

Plačiau