IXB Koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Kyviškės-Valčiūnai antrojo kelio statyba

Įgyvendinimo data: 2015-12-16

Projekto numeris - VP2-5.1-SM-02-V-01-011

Finansavimo laikotarpis - 2007–2013

Projektui skirto finansavimo ES fondų dalis - 54 942 814,8 €

 

Projektu metu atlikti šie pagrindiniai darbai:

Pastatytas naujas dvikelis geležinkelio kelias su gelžbetoniais pabėgiais su nauju balastu ant naujos sankasos - 24,5 km,

Rekonstruotas esamas geležinkelio vienkelis - 24,5 km,

Įrengtos naujų pervažos - 10 vnt.,

Įrengtos naujos pėsčiųjų perėjos - 3 vnt.,

Pastatyti nauji geležinkelio viadukai - 4 vnt.,

Įrengtos triukšmą mažinančių sienutės - 4,9 km,

Rekonstruotos geležinkelio stotys – 3,

Įrengti/pritaikyti 2 geležinkelio stočių peronai naujai

 

įrengtoms geležinkelio stotims.

 

Sukurta nauda. Įgyvendinus šį Projektą, keleivinių traukinių kelionės laiko sąnaudos ruože Kyviškės-Paneriai, einančiame per Vilnius miesto centrą, sumažės apie 9 % dėl geresnio tvarkaraščių planavimo. Tuo tarpu prekinių traukinių kelionės laiko sąnaudos ruože Kyviškės-Vaidotai, einančiame per Vilniaus aplinkkelį, sumažės apie 28 %. Projekto įgyvendinimas ženkliai prisidės prie oro taršos, atsirandančios dėl traukinių transporto, sumažinimo Vilniaus mieste. Planuojama, kad oro tarša bus sumažinta apie 20 %, kadangi visas prekinių traukinių srautas bus nukreiptas nuo Vilniaus miesto centro į  aplinkkelį, o leistina triukšmo norma nebus viršyta nei Vilniaus miesto centre, nei Vilniaus aplinkkelyje.

 

Projekto vykdytojas - AB „Lietuvos geležinkeliai“

 

Plačiau