Eismo saugumo užtikrinimo programa (ekstremalių ir krizinių situacijų geležinkelyje valdymo sistemos atnaujinimas)

Įgyvendinimo data: 2014-06-04

Projekto numeris - VP2-4.3-SM-V-01-005

Finansavimo laikotarpis - 2007–2013

Projektui skirto finansavimo ES fondų dalis - 9 482 579,94 €

 

Įgyvendinant projektą įsigyti 2 geležinkelio kranai ir 2 buldozeriai, kurie skirti ekstremalių situacijų ir geležinkelio eismo įvykių padariniams likviduoti.

 

Sukurta nauda. Įgyvendinus projektą sumažėjo geležinkelio transporto eismo įvykių bei eismo įvykių, kurių metu padaroma žala aplinkai padarinių likvidavimo laikas.

 

Projekto vykdytojas -  AB „Lietuvos geležinkeliai“

 

Plačiau