Antrojo kelio statyba ruože Pavenčiai–Raudėnai

Įgyvendinimo data: 2015-10-30

Projekto numeris - VP2-5.1-SM-02-V-01-019

Finansavimo laikotarpis - 2007–2013

Projektui skirto finansavimo ES fondų dalis - 21 526 586,29 €

 

Galimybių studijoje nustatyta, kad linija yra svarbi Lietuvos ekonomikai, identifikuotas būtinumas ruože Pavenčiai –Raudėnai pastatyti dalinį dvikelį geležinkelio kelią IX koridoriaus B atšakos ruožo traukinių eismo pralaidumui didinti.

Rangos darbai apėmė sankasos statybą, kur buvo įrengtas antras kelias, pagrindinio kelio klojimą, tiltų ir pralaidų rekonstrukciją, apsauginių garso slopinimo sienelių įrengimą, priemones gyvūnijos migracijai ir kt. Rekonstruoto dvikelio intarpo ilgis – 5,95 km (tarpstočio ilgis – 13,365 km).

Užbaigus projektą, pasiektas jo tikslas – modernizuoti ir plėsti geležinkelių transporto infrastruktūrą, bei įgyvendintas nustatytas uždavinys - atnaujinta ruožo Pavenčiai – Raudėnai infrastruktūra, padidintas linijų pralaidumas. 

 

Sukurta nauda 

Įgyvendinus projektą pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam ir keleiviniam transportui, taupomas keleivių bei krovinių vežimo laikas, sumažės avarijų skaičius, triukšmas, pagerės susisiekimas, bus ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas. Pasiekti projekto tikslai atitinka Lietuvos geležinkelių sistemos tikslus:

- integruoti Lietuvos geležinkelių tinklą į bendrąjį ES transporto tinklą bei pagerinti keleivių ir krovinių vežimo lygį;

- užtikrinti saugų ir nepertraukiamą keleivinių bei krovininių traukinių eismą;

- užtikrinti keleivių važiavimo komfortabilumą bei sutrumpinti kelionės laiką tiek krovininiams, tiek keleiviniams traukiniams;

- pagerinti bendrąją aplinkosauginę padėtį geležinkelio sektoriuje sumažinant eismo įvykių, kurių metu į aplinką gali patekti pavojingų teršalų, tikimybę, sumažinti triukšmo lygį ir išmetamų į aplinką kenksmingų medžiagų kiekį.

 

Projekto vykdytojas - AB „Lietuvos geležinkeliai“

 

Plačiau