Antrojo kelio statyba ruože Kūlupėnai–Kretinga

Įgyvendinimo data: 2015-10-30

Projekto numeris - VP2-5.1-SM-02-V-01-020 

Finansavimo laikotarpis - 2007–2013

Projektui skirto finansavimo ES fondų dalis - 24 735 720,12 €

 

Galimybių studijoje nustatyta, kad linija yra svarbi Lietuvos ekonomikai, identifikuotas būtinumas ruože Kulūpėnai – Kretinga pastatyti dalinį dvikelį geležinkelio kelią IX koridoriaus B atšakos ruožo traukinių eismo pralaidumui didinti. Siekiant įvertinti geležinkelio linijos RAIL BALTICA ruožo Kaunas – Šiauliai – Joniškis – valstybės siena, o taip pat IX koridoriaus ruožo Šiauliai - Klaipėda infrastruktūros modernizavimo projektų finansinę/ekonominę naudą bei atitiktį Europos Komisijos reikalavimams panaudojant 2007-2013 metų ES struktūrinę paramą, taip pat atsižvelgiant į pasikeitusias rinkos sąlygas bei ekonomines perspektyvas atnaujinta galimybių studija.

Rangos darbai apėmė sankasos statybą, kur įrengtas antras kelias, pagrindinio kelio klojimą, tiltų ir pralaidų rekonstrukciją, signalizacijos sistemos pertvarkymą, apsauginių garso slopinimo sienelių įrengimą, priemones gyvūnijos migracijai ir kt. Rekonstruoto naujo ruožo ilgis – 10,727, km (tarpstočio 18,053 km).

Užbaigus projektą, pasiektas jo tikslas – modernizuoti ir plėsti geležinkelių transporto infrastruktūrą, bei įgyvendintas nustatytas uždavinys - atnaujinta ruožo Kūlupėnai – Kretinga infrastruktūra, padidintas linijų pralaidumas. 

 

Sukurta nauda

Įgyvendinus projektą pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam ir keleiviniam transportui, taupomas keleivių bei krovinių vežimo laikas, sumažės avarijų skaičius, triukšmas, pagerės susisiekimas, bus ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas. Pasiekti projekto tikslai atitinka Lietuvos geležinkelių sistemos tikslus:

- integruoti Lietuvos geležinkelių tinklą į bendrąjį ES transporto tinklą bei pagerinti keleivių ir krovinių vežimo lygį;

- užtikrinti saugų ir nepertraukiamą keleivinių bei krovininių traukinių eismą;

- užtikrinti keleivių važiavimo komfortabilumą bei sutrumpinti kelionės laiką tiek krovininiams, tiek keleiviniams traukiniams;

- pagerinti bendrąją aplinkosauginę padėtį geležinkelio sektoriuje sumažinant eismo įvykių, kurių metu į aplinką gali patekti pavojingų teršalų, tikimybę, sumažinti triukšmo lygį ir išmetamų į aplinką kenksmingų medžiagų kiekį.

 

Projekto vykdytojas - AB „Lietuvos geležinkeliai“

 

Plačiau