Naujienos

Vyksta Direkcijos administruojamo projekto "Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. II etapas" patikra vietoje

2017-09-12

Projekto Nr. 2014-LT-TMC-0109-M „Rail Baltica“ Europinės vėžės geležinkelių linijos trūkstamų jungčių nuo Lenkijos–Lietuvos valstybių sienos iki Kauno plėtra ir pasirengimas įrengti Europinės vėžės geležinkelio liniją nuo Kauno iki Lietuvos –Latvijos valstybių sienos“ patikra vietoje.

 

Vyksta Direkcijos administruojamo projekto "Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. II etapas" patikra vietoje

2017 m. rugsėjo 13 d. Direkcijos darbuotojai vykdo projekto „Rail Baltica“ Europinės vėžės geležinkelių linijos trūkstamų jungčių nuo Lenkijos–Lietuvos valstybių sienos iki Kauno plėtra ir pasirengimas įrengti Europinės vėžės geležinkelio liniją nuo Kauno iki Lietuvos –Latvijos valstybių sienos“ patikrą projekto vykdymo vietoje – geležinkelio ruože Jiesia -Rokai, Kauno rajone , o 2017 m. rugsėjo 14 d. Projekto administravimo vietoje – AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, Vilniuje.