Naujienos

Pasirašytos sutartys

2018-02-02

Pasirašytos Klaipėdos miesto savivaldybės parengto projekto „Klaipėdos miesto viešojo transporto atnaujinimas“ ir Švenčionių rajono savivaldybės parengto projekto „Švenčionėlių gatvės dalies rekonstravimas Švenčionių m. Švenčionių raj. sav.“ sutartys.
 

Pasirašytos sutartys

2018 m. vasario 1 d. Transporto investicijų direkcija kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe pasirašė projekto Nr. 04.5.1-TID-V-517-01-0002 „Klaipėdos miesto viešojo transporto atnaujinimas“ sutartį, kuri įgyvendinama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“.
 

2018 m. vasario 2 d. Transporto investicijų direkcija kartu su Švenčionių rajono savivaldybe pasirašė projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-01-0012 „Švenčionėlių gatvės dalies rekonstravimas Švenčionių m. Švenčionių raj. sav.“ sutartį, kuri įgyvendinama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darniojo transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“.