Naujienos

Pasirašyta sutartis

2018-02-05

Pasirašyta Pagėgių savivaldybės parengto projekto „Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas“ sutartis.

Pasirašyta sutartis

2018 m. vasario 2 d. Transporto investicijų direkcija kartu su Pagėgių savivaldybe pasirašė projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-71-0004 „Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas“ sutartį, kuri įgyvendinama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darniojo transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“.