Naujienos

Išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas

2017-09-06

Transporto investicijų direkcija išsiuntė Kauno miesto savivaldybės ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijoms pasiūlymus teikti paraiškas į Regiono projektų sąrašą naujai įtrauktiems projektams.

Išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas

2017 m. rugsėjo 5 d. Transporto investicijų direkcija išsiuntė Kauno miesto savivaldubės administracijai pasiūlymą teikti paraišką į Kauno regiono projektų sąrašą Nr. 06.2.1-TID-R-511-21 įtrauktam naujam projektui „Eismo saugos įrenginių rekonstrukcija Savanorių prospekte“, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darniojo transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros skatinimas“ priemonę 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“.

2017 m. rugsėjo 5 d. Transporto investicijų direkcija taip pat išsiuntė Radviliškio rajono savivaldybės administracijai pasiūlymą teikti paraišką į Šiauliųregiono projektų sąrašą Nr. 04.5.1-TID-R-518-61 įtrauktam naujam projektui „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Radviliškio rajono savivaldybėje“, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“.