Naujienos

Gauta paraiška

2018-04-16

2018 m. balandžio 12 d. Transporto investicijų direkcija gavo Molėtų rajono savivaldybės administracijos parengtą paraišką ES struktūrinei paramai gauti.
 

Gauta paraiška

2018 m. balandžio 12 d. Transporto investicijų direkcija gavo Molėtų rajono savivaldybės parengtą paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška pateikta projektui „Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo palei Ąžuolų g. iki mokyklų komplekso plėtra didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją“, įgyvendinamam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“.