Naujienos

Gauta paraiška

2018-02-13

2018 m. vasario 13 d. Transporto investicijų direkcija gavo Vilkaviškio rajono savivaldybės parengtą paraišką ES struktūrinei paramai gauti.
 

Gauta paraiška

2018 m. vasario 13 d. Transporto investicijų direkcija gavo Vilkaviškio rajono savivaldybės parengtą paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška pateikta projektui „Pėsčiųjų tako įrengimas teritorijoje tarp Radastų ir Lauko g. Vilkaviškio mieste“, įgyvendinamam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra “.