Naujienos

Baigtas paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimas

2017-09-11

Transporto investicijų direkcija baigė vertinti Jubarko rajono savivadybės administracijos parengtą paraišką.

Baigtas paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimas

2017 m. rugsėjo 8 d. Transporto investicijų direkcija baigė projekto „A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste“, paraiškos Nr. 06.2.1-TID-R-511-71-0003, tinkamumo finansuoti vertinimą. Paraiška atitinka tinkamumo finansuoti vertinimo reikalavimus.