Klausimai – atsakymai

Aktualiausi klausimai

 • Gerb. ponai,
  Yra įsisenėjusi ir neišspręsta situacija dėl traukinių keliamo triukšmo (skaityti http://www.kedainiai.lt/popup2.php?m_news_id=458&tmpl_name=m_news_print_form ).

  Apie antrųjų geležinkelio kelių statybą ruože Žeimiai-Lukšiai, Gimbogala-Linkaičiai ir šių projektų finansavimą ES lėšomis randu tik tokią 2012-09-04 jūsų skelbtą informaciją http://www.esparama.lt/naujiena?id=090bdd5380156902

  Kokia yra konkreti situacija ir kokia suma projektas Žeimiai-Lukšiai, Gimbogala-Linkaičiai finansuojamas ES lėšomis?

  Virgilijus
  2017.02.12.
 • Sveiki, norėčiau pasiteirauti gal planuojate parengti ir paskelbti pavyzdines viešųjų pirkimų sąlygas autobusas įsigyti pagal 04.5.1-TID-R-518 priemonę? jei taip kada ir kur jas būtų galima rasti?
 • IV. Dėl mokėjimo prašymų teikimo
 • III. Dėl Finansavimo ir administravimo sutarčių keitimų
 • II. Dėl viešųjų pirkimų (rangos darbų, paslaugų teikimo, prekių tiekimo) sutarčių įgyvendinimo

  Klausimo Nr.
  Klausimas
  Atsakymas
  1.
  Kokie mokėjimo dokumentai (už atliktus darbus) (sąskaitos faktūros ir PVM sąskaitos faktūros) ir juos pagrindžiantys dokumentai (atliktų darbų aktai (F2), pažymos apie atliktų darbų vertę (F3), mokėjimo pažymos (tinkamoms ir netinkamoms išlaidoms) turi būti koreguojami dėl nacionalinės valiutos pasikeitimo po 2015 m. sausio 1 d. jei sutartis pasirašyta iki šios datos?
  Visuose mokėjimo dokumentuose (sąskaitose faktūrose ar PVM sąskaitose faktūrose), kuriais įforminamas darbų atlikimas, prekių tiekimas ar paslaugų teikimas, išrašytuose iki euro įvedimo dienos (iki 2014-12-31), visi duomenys nurodomi litais, o po euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01) – eurais, o kaip papildomą informaciją, galima nurodyti ir kita papildoma valiuta (doleriais, litais ir kt.).
  Išlaidas pagrindžiančius ir kitus lydinčiuosius dokumentus atsekamumo dėlei nuo 2015-01-01 tikslinga teikti litais ir eurais. Pridedame rekomenduojamas formas nuo 2015-01-01. Mokėjimo pažyma. Pažyma apie atliktų darbų vertę. Atliktų darbų aktas.
  2.
  Jei atliktų darbų aktuose ir pagrindinėje santraukoje (F2) taip pat turi būti nurodomi eurai, ar reikia prašyti rangovų perskaičiuoti darbų įkainius, pateiktus darbų kiekių žiniaraščiuose litais, be to, kaip elgtis su pozicijomis, kurios jau iš dalies ar pilnai užaktuotos?
   
  Pagal Nacionalinį euro įvedimo planą, atliekant dydžių, kurie nėra galutinės mokėtinos sumos, apvalinimą ar nustatant naujus dydžius, negali būti pažeistas sutarčių ir finansinių priemonių tęstinumo principas, t. y. negalima daryti įtakos galutinei sutartyje nustatytai sumai.
  Todėl vykdant sutartis, kurios sudarytos iki 2014-12-31, atliktų darbų aktuose įkainius atsekamumo dėlei reikia nurodyti litais, ir tik galutinę sumą reikia perskaičiuoti į eurus (perskaičiuojant kiekvieną įkainį ir apvalinant jį iki dviejų skaitmenų po kablelio, susidarytų nemaža paklaida ir tai turėtų įtakos galutinei sutartyje nustatytai sumai).
   
  3.
  Ar reikia tikslinti rangos sutartis – rengti papildomus susitarimus, perskaičiuojant priimtą sutarties sumą eurais?
   
  Visos teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų nuorodos į litus nuo euro įvedimo dienos yra laikomos nuorodomis į eurus. Dydžiai, išreikšti litais, laikomi dydžiais, išreikštais eurais, ir perskaičiuojami pagal nustatytą lito ir euro kursą. Dėl euro įvedimo sutarčių pakeisti (papildomų susitarimų pasirašyti) nereikės, nes galios jų tęstinumo principas (be atskiro susitarimo šalis negali vienašališkai pakeisti ar nutraukti sutarties).
   
  4.
  Ar reikalavimai mokėjimo dokumentams, kuriuos rangovas pateiks už 2014 m. gruodžio mėn. atliktus darbus ir po 2015 m. sausio 1 d., būtų vienodi?
   
  Sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros ir jas lydintys dokumentai (atliktų darbų aktai, pažymos apie atliktų darbų vertę ir mokėjimo pažymos tinkamoms ir netinkamoms išlaidoms) išliks tokie patys, tik po 2015-01-01 sąskaitose faktūrose ir PVM sąskaitose faktūrose sumą mokėjimui reikės nurodyti eurais, o lydinčiuose dokumentuose – eurais ir litais.
   
  Rangovui išrašius sąskaitą faktūrą ir pateikus atliktų darbų aktus ir pažymas apie atliktų darbų vertę iki 2014-12-31, šiuose dokumentuose sumos bus nurodytos litais, o jei projekto vykdytojas suformuoja ir teikia mokėjimo prašymą po 2015-01-01, mokėjimo pažymose sumos nurodomos litais ir eurais, o mokėjimo prašyme – eurais.

 • I. Dėl valiutos nurodymo Viešųjų pirkimų konkursų vykdymo metu.
 • Perkančioji organizacija pirkimą paskelbė 2014 metais, tačiau pasiūlymus vertins ir (arba) sutartį sudarys 2015 metais. Kokia valiuta (litais ar eurais) turėtų vertinti pasiūlymus? Kokia valiuta (litais ar eurais) turėtų būti nurodyta kaina (įkainiai) sutartyje, jei pirkimo procedūros pradėtos 2014 metais, o sutartis sudaroma po 2015-01-01?
 • Laba diena, kur būtų galima kreiptis norint pranešti apie įtariamą netinkamą projekto įgyvendinimą, pvz., viešinimo informacijoje yra skelbiama, kad įgyvendinus projektą Nr. VP2-4.4-SM-02-R-03-027 yra atlikta Sodų g., esančios Skaidiškėse, Vilniaus r. sav. rekonstrukcija, tačiau kiekvieną dieną važinėju šia gatve ir matau, kad ši gatvė sutvarkyta ne visa, liko visiškai netvarkyta beveik 0,5 km. ruožas, einantis nuo autobusų apsisukimo žiedo iki šios gatvės pabaigos, todėl kyla abejonių, ar projektas buvo įgyvendintas pilna apimtimi, kaip skelbiama viešinimo informacijoje. O galbūt užtenka tik tokio pranešimo, kad informacija būtų patikrintą projektą prižiūrinčių darbuotojų?
 • Sveiki, Kodėl iki šiol nepradėtas įgyvendinti nei vienas projektas priemonei VP3-3.3-SM-01-V Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra. Kokios to priežastys?
 • Sveiki, turiu klausimą dėl projekto Rail Baltica administravimo, magistratūros tiriamajam darbui: 1. kokie trūkumai/problemos egzistuoja Lietuvoje administravimo procese šio projekto? 2. kokiais interesais pasižymi projekto partnerės valstybės (PL,LT,LV,EE? ir DE,FI), kiek tai įtakoja projekto administravimą ir įgyvendinimą? Pagarbiai, Simona Krasauskienė
 • Kokie dokumentai, patvirtinantys turto nuosavybės ar turto patikėjimo teisę, turi būti pateikti prie paraiškos?
 • Kokie dokumentai, patvirtinantys teisę į žemę, turi būti pateikti prie paraiškos?
 • Koks turėtų būti projekto pavadinimas?
 • Ar skiriamas darbo užmokestis iš struktūrinės paramos lėšų projektą administruojantiems ir vykdantiems asmenims ir komandiruočių išlaidoms?
 • Ar PVM tinkamos finansuoti išlaidos?
 • Ar privalomas finansinis projekto auditas?
 • Ar projekto atnaujinimo (patikslinimo) išlaidos gali būti tinkamomis finansuoti ES struktūrinės paramos lėšomis?
 • Ar galima kompensuoti techninio projekto parengimo išlaidas, kurios patirtos iki pasirašant finansavimo ir administravimo sutartį?

Užduokite savo klausimą. Užduodami klausimą naudokite lietuviškos abėcėlės raides.

Atgal Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2017-03-23 13:34