Klausimai – atsakymai

Aktualiausi klausimai

 • Gerb. ponai,
  Yra įsisenėjusi ir neišspręsta situacija dėl traukinių keliamo triukšmo (skaityti http://www.kedainiai.lt/popup2.php?m_news_id=458&tmpl_name=m_news_print_form ).

  Apie antrųjų geležinkelio kelių statybą ruože Žeimiai-Lukšiai, Gimbogala-Linkaičiai ir šių projektų finansavimą ES lėšomis randu tik tokią 2012-09-04 jūsų skelbtą informaciją http://www.esparama.lt/naujiena?id=090bdd5380156902

  Kokia yra konkreti situacija ir kokia suma projektas Žeimiai-Lukšiai, Gimbogala-Linkaičiai finansuojamas ES lėšomis?

  Virgilijus
  2017.02.12.
 • Sveiki, norėčiau pasiteirauti gal planuojate parengti ir paskelbti pavyzdines viešųjų pirkimų sąlygas autobusas įsigyti pagal 04.5.1-TID-R-518 priemonę? jei taip kada ir kur jas būtų galima rasti?
 • IV. Dėl mokėjimo prašymų teikimo
 • III. Dėl Finansavimo ir administravimo sutarčių keitimų
 • II. Dėl viešųjų pirkimų (rangos darbų, paslaugų teikimo, prekių tiekimo) sutarčių įgyvendinimo
 • I. Dėl valiutos nurodymo Viešųjų pirkimų konkursų vykdymo metu.

   

  Atsakymai parengti vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje pateikta informacija:
   

   

  Klausimo Nr.
  Klausimas
  Atsakymas
  1.
  Perkančioji organizacija pirkimą paskelbė 2014 metais, tačiau pasiūlymus vertins ir (arba) sutartį sudarys 2015 metais. Kokia valiuta (litais ar eurais) turėtų vertinti pasiūlymus? Kokia valiuta (litais ar eurais) turėtų būti nurodyta kaina (įkainiai) sutartyje, jei pirkimo procedūros pradėtos 2014 metais, o sutartis sudaroma po 2015-01-01?
  Pirkimo procedūras, pradėtas 2014 metais, perkančioji organizacija tęsia pagal pirkimo pradžioje galiojusį Viešųjų pirkimų įstatymą, todėl pasiūlymus vertins, palygins taip, kaip jie gauti – litais. Kadangi sutartis bus sudaroma 2015 metais ir kaina joje bus nurodoma jau eurais, Viešųjų pirkimų tarnyba rekomenduoja perkančiosioms organizacijoms vertinant pasiūlymus arba sudarant pasiūlymų eilę šalia kainos litais, nurodyti ir kainą eurais. Jei pasiūlymai dar nepateikti, rekomenduojame paprašyti tiekėjų pateikti žiniaraščius, kuriuose įkainiai būtų nurodyti litais ir eurais, atitinkamai pratęsiant pasiūlymų pateikimo terminą.
   
  2.
  Perkančioji organizacija pirkimo procedūras pradėjo ir sutartį sudarinės 2014 metais, o sutarties vykdymas tęsis ir 2015 metais. Ar gali perkančioji 2014 metais sudaromoje sutartyje kainą nurodyti eurais?
   
  Kadangi sutartis sudaroma 2014 metais, jos sudarymui taikomos tos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, kurios galiojo pirkimo procedūros pradžioje, todėl perkančioji organizacija kainą sutartyje privalo nurodyti litais.
   
  3.
  Ar gali perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose prašyti pateikti pasiūlymo kainą ir litais, ir eurais?
  Gali. Atkreiptinas dėmesys, kad nepriklausomai nuo to, kad kainos tiekėjo pasiūlyme nurodytos ir litais, ir eurais, perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 19 punktu, kuris taikomas tarptautinės vertės pirkimo atveju, iki 2014-12-31 jas vertina litais, o jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos tik užsienio valiuta, jos turi būti perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną (ši pasiūlymų kainų vertinimo tvarka turi būti nurodyta perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose). Supaprastintų pirkimų atveju perkančioji organizacija pasiūlymuose nurodytas kainas turi vertinti vadovaudamasi supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių ir pirkimo dokumentų nuostatomis.
   
  4.
  Ar gali perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose ir pirkimo sutartyje nusimatyti sąlygą dėl pirkimo sutarties kainos perskaičiavimo nacionalinės valiutos pasikeitimo atveju?
   
  Gali. Rekomenduojama pirkimo dokumentuose ir pirkimo sutartyje nusimatyti, kad pirkimo sutarties kaina, pasikeitus nacionalinei valiutai, bus perskaičiuojama pagal tuo metu galiosiančius teises aktus – tokiu atveju perkančioji organizacija galės pirkimo sutarties kainą perskaičiuoti pagal tuo metu galiosiančiuose teisės aktuose nurodytą valiutų keitimo kursą, keitimo taisykles ir pan.
   
  5.
  Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose ir pirkimo sutartyje nenusimatė sąlygos dėl pirkimo sutarties kainos perskaičiavimo nacionalinės valiutos pasikeitimo atveju. Ar perkančioji organizacija, pasikeitus nacionalinei valiutai, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalimi, turės kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnyba (kai, vadovaujantis minėta nuostata Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas reikalingas) dėl sutikimo pakeisti pirkimo sutarties sąlygas (perskaičiuoti pirkimo sutarties kainą)?
   
  Ne, Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo dėl pirkimo sutarties kainos perskaičiavimo nacionalinės valiutos pasikeitimo atveju gauti nereikės.
  Visos teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų nuorodos į litus nuo euro įvedimo dienos yra laikomos nuorodomis į eurus. Dydžiai, išreikšti litais, laikomi dydžiais, išreikštais eurais, ir perskaičiuojami pagal nustatytą lito ir euro kursą. Dėl euro įvedimo sutarčių pakeisti (papildomų susitarimų pasirašyti) nereikės, nes galios jų tęstinumo principas (be atskiro susitarimo šalis negali vienašališkai pakeisti ar nutraukti sutarties).
   

 • Perkančioji organizacija pirkimą paskelbė 2014 metais, tačiau pasiūlymus vertins ir (arba) sutartį sudarys 2015 metais. Kokia valiuta (litais ar eurais) turėtų vertinti pasiūlymus? Kokia valiuta (litais ar eurais) turėtų būti nurodyta kaina (įkainiai) sutartyje, jei pirkimo procedūros pradėtos 2014 metais, o sutartis sudaroma po 2015-01-01?
 • Laba diena, kur būtų galima kreiptis norint pranešti apie įtariamą netinkamą projekto įgyvendinimą, pvz., viešinimo informacijoje yra skelbiama, kad įgyvendinus projektą Nr. VP2-4.4-SM-02-R-03-027 yra atlikta Sodų g., esančios Skaidiškėse, Vilniaus r. sav. rekonstrukcija, tačiau kiekvieną dieną važinėju šia gatve ir matau, kad ši gatvė sutvarkyta ne visa, liko visiškai netvarkyta beveik 0,5 km. ruožas, einantis nuo autobusų apsisukimo žiedo iki šios gatvės pabaigos, todėl kyla abejonių, ar projektas buvo įgyvendintas pilna apimtimi, kaip skelbiama viešinimo informacijoje. O galbūt užtenka tik tokio pranešimo, kad informacija būtų patikrintą projektą prižiūrinčių darbuotojų?
 • Sveiki, Kodėl iki šiol nepradėtas įgyvendinti nei vienas projektas priemonei VP3-3.3-SM-01-V Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra. Kokios to priežastys?
 • Sveiki, turiu klausimą dėl projekto Rail Baltica administravimo, magistratūros tiriamajam darbui: 1. kokie trūkumai/problemos egzistuoja Lietuvoje administravimo procese šio projekto? 2. kokiais interesais pasižymi projekto partnerės valstybės (PL,LT,LV,EE? ir DE,FI), kiek tai įtakoja projekto administravimą ir įgyvendinimą? Pagarbiai, Simona Krasauskienė
 • Kokie dokumentai, patvirtinantys turto nuosavybės ar turto patikėjimo teisę, turi būti pateikti prie paraiškos?
 • Kokie dokumentai, patvirtinantys teisę į žemę, turi būti pateikti prie paraiškos?
 • Koks turėtų būti projekto pavadinimas?
 • Ar skiriamas darbo užmokestis iš struktūrinės paramos lėšų projektą administruojantiems ir vykdantiems asmenims ir komandiruočių išlaidoms?
 • Ar PVM tinkamos finansuoti išlaidos?
 • Ar privalomas finansinis projekto auditas?
 • Ar projekto atnaujinimo (patikslinimo) išlaidos gali būti tinkamomis finansuoti ES struktūrinės paramos lėšomis?
 • Ar galima kompensuoti techninio projekto parengimo išlaidas, kurios patirtos iki pasirašant finansavimo ir administravimo sutartį?

Užduokite savo klausimą. Užduodami klausimą naudokite lietuviškos abėcėlės raides.

Atgal Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2017-03-23 13:34