Klausimai – atsakymai

Aktualiausi klausimai

 • Gerb. ponai,
  Yra įsisenėjusi ir neišspręsta situacija dėl traukinių keliamo triukšmo (skaityti http://www.kedainiai.lt/popup2.php?m_news_id=458&tmpl_name=m_news_print_form ).

  Apie antrųjų geležinkelio kelių statybą ruože Žeimiai-Lukšiai, Gimbogala-Linkaičiai ir šių projektų finansavimą ES lėšomis randu tik tokią 2012-09-04 jūsų skelbtą informaciją http://www.esparama.lt/naujiena?id=090bdd5380156902

  Kokia yra konkreti situacija ir kokia suma projektas Žeimiai-Lukšiai, Gimbogala-Linkaičiai finansuojamas ES lėšomis?

  Virgilijus
  2017.02.12.
 • Sveiki, norėčiau pasiteirauti gal planuojate parengti ir paskelbti pavyzdines viešųjų pirkimų sąlygas autobusas įsigyti pagal 04.5.1-TID-R-518 priemonę? jei taip kada ir kur jas būtų galima rasti?
 • IV. Dėl mokėjimo prašymų teikimo
 • III. Dėl Finansavimo ir administravimo sutarčių keitimų
 • II. Dėl viešųjų pirkimų (rangos darbų, paslaugų teikimo, prekių tiekimo) sutarčių įgyvendinimo
 • I. Dėl valiutos nurodymo Viešųjų pirkimų konkursų vykdymo metu.
 • Perkančioji organizacija pirkimą paskelbė 2014 metais, tačiau pasiūlymus vertins ir (arba) sutartį sudarys 2015 metais. Kokia valiuta (litais ar eurais) turėtų vertinti pasiūlymus? Kokia valiuta (litais ar eurais) turėtų būti nurodyta kaina (įkainiai) sutartyje, jei pirkimo procedūros pradėtos 2014 metais, o sutartis sudaroma po 2015-01-01?
 • Laba diena, kur būtų galima kreiptis norint pranešti apie įtariamą netinkamą projekto įgyvendinimą, pvz., viešinimo informacijoje yra skelbiama, kad įgyvendinus projektą Nr. VP2-4.4-SM-02-R-03-027 yra atlikta Sodų g., esančios Skaidiškėse, Vilniaus r. sav. rekonstrukcija, tačiau kiekvieną dieną važinėju šia gatve ir matau, kad ši gatvė sutvarkyta ne visa, liko visiškai netvarkyta beveik 0,5 km. ruožas, einantis nuo autobusų apsisukimo žiedo iki šios gatvės pabaigos, todėl kyla abejonių, ar projektas buvo įgyvendintas pilna apimtimi, kaip skelbiama viešinimo informacijoje. O galbūt užtenka tik tokio pranešimo, kad informacija būtų patikrintą projektą prižiūrinčių darbuotojų?

  Laba diena, atsakydami į klausimą informuojame, kad Jūsų nurodyto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos projekto Nr. VP2-4.4-SM-02-R-03-027 „Vilniaus rajono Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. rekonstrukcija“ (Projektas) įgyvendinimas jau baigtas, tai yra jau padaryti visi darbai numatyti Sodų g. rekonstrukcijos techniniame projekte. Rekonstruota 1,483 km Sodų gatvės. Nuo Rudaminos g. pradžios iki už autobusų apsisukimo aikštelės esančios pirmos nuovažos į kairę (tai yra nuo PK 0+00 iki PK 7+58). Toks buvo savivaldybės sumanymas, toks projektas ir įgyvendintas. Jūsų labai teisingas pastebėjimas, kad projekto pavadinime yra nurodyta Sodų gatvė ir taip galima suprasti, kad bus rekonstruota visa Sodų gatvė, tačiau buvo rekonstruota tik jos dalis. Savivaldybė paaiškino, kad suplanuota rekonstruoti gatvės dalis iki paskutinės maršrutinio autobusų stotelės (autobusų apsisukimo aikštelės). Toliau gyvenamųjų namų šioje gatvėje nėra, o prasideda komerciniai pastatai. Sutinkame, kad važiuojant šia gatve iš aplinkinių rajonų, staiga pasibaigus rekonstruotam gatvės ruožui važiavimas pasidaro nebe toks patogus ir saugus.
  Transporto investicijų direkcija negali įtakoti projekto pavadinimo, nes susipažįstant su pirmaisiais projekto dokumentais – projekto viešųjų pirkimų dokumentais, jau būna parengti Statytojo privalomieji projekto dokumentai (techninė užduotis, techninis projektas, techninio projekto ekspertizės aktas, gautas statybos leidimas ir kt.). Visuose privalomuose projekto rengimo ir su projekto įgyvendinimu susijusiuose dokumentuose pavadinimai turi sutapti su Projekto pavadinimu.
  Nurodant Projekto pavadinime planuojamą rekonstruoti gatvės dalį detaliau (nuo PK iki PK, nuo vienos gatvės pradžios iki nuvažiavimo į autobusų stovėjimo aikštelę ar kt.) Projekto pavadinimas taptų gremėzdiškas ir sunkiai tilptų viešinimo stende, būtų sunkiai įskaitomas važiuojant automobiliu.
  Kaip žinote savivaldybė tuo pačiu metu įgyvendino ir kitus projektus, tai yra Nr. VP2-4.4-SM-02-R-03-026 „Vilniaus rajono Mickūnų sen. Galgių k. Centrinės g. rekonstrukcija“ Nr. VP2-4.4-SM-02-R-03-028 „Vilniaus rajono Nemėžio sen., Nemėžio k., Baltarusių g. ir Kuprioniškių k., Vilties-Ilgosios g. rekonstrukcija“ abu projektai yra nemažos apimties, todėl ir savivaldybės finansinis prisidėjimas prie projekto įgyvendinimo yra didelis. Dėl kelių tuo pačiu metu rekonstruojamų projektų ir finansavimo trūkumo, buvo pasirinkta rekonstruoti tik dalį Sodų gatvės.
  Transporto investicijų direkcija jau atliko patikrą Projekto įgyvendinimo vietoje, nukrypimų nuo Statinio techninio projekto neužfiksavo, o prie savivaldybės teikiamo galutinio mokėjimo prašymo pateiktas Statybos užbaigimo aktas dar kartą įrodė, kad gatvės rekonstrukcijos darbai buvo atlikti kokybiškai ir pagal parengtą techninį projektą.
  Dėkojame, kad domitės ir užduodate klausimus norėdami daugiau sužinoti apie ES lėšomis finansuojamus projektus. Bendromis įgyvendinančios institucijos ir aktyvių žmonių jėgomis ES lėšomis įgyvendinami projektai bus kokybiškai atlikti ir naudingi žmonėms.
   

 • Sveiki, Kodėl iki šiol nepradėtas įgyvendinti nei vienas projektas priemonei VP3-3.3-SM-01-V Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra. Kokios to priežastys?
 • Sveiki, turiu klausimą dėl projekto Rail Baltica administravimo, magistratūros tiriamajam darbui: 1. kokie trūkumai/problemos egzistuoja Lietuvoje administravimo procese šio projekto? 2. kokiais interesais pasižymi projekto partnerės valstybės (PL,LT,LV,EE? ir DE,FI), kiek tai įtakoja projekto administravimą ir įgyvendinimą? Pagarbiai, Simona Krasauskienė
 • Kokie dokumentai, patvirtinantys turto nuosavybės ar turto patikėjimo teisę, turi būti pateikti prie paraiškos?
 • Kokie dokumentai, patvirtinantys teisę į žemę, turi būti pateikti prie paraiškos?
 • Koks turėtų būti projekto pavadinimas?
 • Ar skiriamas darbo užmokestis iš struktūrinės paramos lėšų projektą administruojantiems ir vykdantiems asmenims ir komandiruočių išlaidoms?
 • Ar PVM tinkamos finansuoti išlaidos?
 • Ar privalomas finansinis projekto auditas?
 • Ar projekto atnaujinimo (patikslinimo) išlaidos gali būti tinkamomis finansuoti ES struktūrinės paramos lėšomis?
 • Ar galima kompensuoti techninio projekto parengimo išlaidas, kurios patirtos iki pasirašant finansavimo ir administravimo sutartį?

Užduokite savo klausimą. Užduodami klausimą naudokite lietuviškos abėcėlės raides.

Atgal Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2017-03-23 13:34