Klausimai – atsakymai

Aktualiausi klausimai

 • Gerb. ponai,
  Yra įsisenėjusi ir neišspręsta situacija dėl traukinių keliamo triukšmo (skaityti http://www.kedainiai.lt/popup2.php?m_news_id=458&tmpl_name=m_news_print_form ).

  Apie antrųjų geležinkelio kelių statybą ruože Žeimiai-Lukšiai, Gimbogala-Linkaičiai ir šių projektų finansavimą ES lėšomis randu tik tokią 2012-09-04 jūsų skelbtą informaciją http://www.esparama.lt/naujiena?id=090bdd5380156902

  Kokia yra konkreti situacija ir kokia suma projektas Žeimiai-Lukšiai, Gimbogala-Linkaičiai finansuojamas ES lėšomis?

  Virgilijus
  2017.02.12.

  Transporto investicijų direkcija (toliau – Direkcija) apgailestauja, kad dėl techninių sutrikimų atsakymą į Jūsų užklausimą pateikiame tik dabar.

  Direkcija šiuo metu neadministruoja projekto Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01-013 „Geležinkelio „Rail Baltica“ linijos modernizavimas ruože Kaunas-Šiauliai. Antrųjų geležinkelio kelių statyba ruožuose Žeimiai–Lukšiai, Gimbogala–Linkaičiai“ (toliau –Projektas), todėl, kad Projektas nėra finansuojamas Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis.

  Projektas buvo įtrauktas į 2007–2013 metų finansavimo laikotarpio ES lėšomis finansuojamų valstybinių projektų sąrašą, jam buvo numatyta skirti – 22,82 mln. Eur. Direkcija 2012 m. birželio 29 d. gavo pareiškėjo AB „Lietuvos geležinkeliai“ Projekto paraišką struktūrinei paramai gauti, tačiau pareiškėjas AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2012 m. spalio 5 d. kreipėsi į Direkciją dėl paraiškos grąžinimo. Direkcija 2012 m. spalio 9 d. grąžino paraišką pareiškėjui. Projektui finansavimas 2007–2013 metų finansavimo laikotarpiu nebuvo skirtas, atitinkamai nesudaryta Projekto finansavimo ir administravimo sutartis (http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/tid/institucijos-administruojamos-gautos-ir-vertinamos-paraiskos?phrase=VP2-5.1-SM-02-V-01-013).

  Šiuo metu į Susisiekimo ministro patvirtintus 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybinių projektų sąrašus Projektas nėra įtrauktas. Dėl išsamesnės informacijos apie Projektui planuojamą/neplanuojamą numatyti finansavimą prašome kreiptis į Susisiekimo ministerijos, Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento, Strateginio planavimo skyriaus vedėją Ramūną Rimkų (tel. nr. (8 5) 239 3877, el. p. ramunas.rimkus@sumin.lt).

 • Sveiki, norėčiau pasiteirauti gal planuojate parengti ir paskelbti pavyzdines viešųjų pirkimų sąlygas autobusas įsigyti pagal 04.5.1-TID-R-518 priemonę? jei taip kada ir kur jas būtų galima rasti?
 • IV. Dėl mokėjimo prašymų teikimo
 • III. Dėl Finansavimo ir administravimo sutarčių keitimų
 • II. Dėl viešųjų pirkimų (rangos darbų, paslaugų teikimo, prekių tiekimo) sutarčių įgyvendinimo
 • I. Dėl valiutos nurodymo Viešųjų pirkimų konkursų vykdymo metu.
 • Perkančioji organizacija pirkimą paskelbė 2014 metais, tačiau pasiūlymus vertins ir (arba) sutartį sudarys 2015 metais. Kokia valiuta (litais ar eurais) turėtų vertinti pasiūlymus? Kokia valiuta (litais ar eurais) turėtų būti nurodyta kaina (įkainiai) sutartyje, jei pirkimo procedūros pradėtos 2014 metais, o sutartis sudaroma po 2015-01-01?
 • Laba diena, kur būtų galima kreiptis norint pranešti apie įtariamą netinkamą projekto įgyvendinimą, pvz., viešinimo informacijoje yra skelbiama, kad įgyvendinus projektą Nr. VP2-4.4-SM-02-R-03-027 yra atlikta Sodų g., esančios Skaidiškėse, Vilniaus r. sav. rekonstrukcija, tačiau kiekvieną dieną važinėju šia gatve ir matau, kad ši gatvė sutvarkyta ne visa, liko visiškai netvarkyta beveik 0,5 km. ruožas, einantis nuo autobusų apsisukimo žiedo iki šios gatvės pabaigos, todėl kyla abejonių, ar projektas buvo įgyvendintas pilna apimtimi, kaip skelbiama viešinimo informacijoje. O galbūt užtenka tik tokio pranešimo, kad informacija būtų patikrintą projektą prižiūrinčių darbuotojų?
 • Sveiki, Kodėl iki šiol nepradėtas įgyvendinti nei vienas projektas priemonei VP3-3.3-SM-01-V Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra. Kokios to priežastys?
 • Sveiki, turiu klausimą dėl projekto Rail Baltica administravimo, magistratūros tiriamajam darbui: 1. kokie trūkumai/problemos egzistuoja Lietuvoje administravimo procese šio projekto? 2. kokiais interesais pasižymi projekto partnerės valstybės (PL,LT,LV,EE? ir DE,FI), kiek tai įtakoja projekto administravimą ir įgyvendinimą? Pagarbiai, Simona Krasauskienė
 • Kokie dokumentai, patvirtinantys turto nuosavybės ar turto patikėjimo teisę, turi būti pateikti prie paraiškos?
 • Kokie dokumentai, patvirtinantys teisę į žemę, turi būti pateikti prie paraiškos?
 • Koks turėtų būti projekto pavadinimas?
 • Ar skiriamas darbo užmokestis iš struktūrinės paramos lėšų projektą administruojantiems ir vykdantiems asmenims ir komandiruočių išlaidoms?
 • Ar PVM tinkamos finansuoti išlaidos?
 • Ar privalomas finansinis projekto auditas?
 • Ar projekto atnaujinimo (patikslinimo) išlaidos gali būti tinkamomis finansuoti ES struktūrinės paramos lėšomis?
 • Ar galima kompensuoti techninio projekto parengimo išlaidas, kurios patirtos iki pasirašant finansavimo ir administravimo sutartį?

Užduokite savo klausimą. Užduodami klausimą naudokite lietuviškos abėcėlės raides.

Atgal Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2017-03-23 13:34