Klausimai – atsakymai

Aktualiausi klausimai

 • Gerb. ponai,
  Yra įsisenėjusi ir neišspręsta situacija dėl traukinių keliamo triukšmo (skaityti http://www.kedainiai.lt/popup2.php?m_news_id=458&tmpl_name=m_news_print_form ).

  Apie antrųjų geležinkelio kelių statybą ruože Žeimiai-Lukšiai, Gimbogala-Linkaičiai ir šių projektų finansavimą ES lėšomis randu tik tokią 2012-09-04 jūsų skelbtą informaciją http://www.esparama.lt/naujiena?id=090bdd5380156902

  Kokia yra konkreti situacija ir kokia suma projektas Žeimiai-Lukšiai, Gimbogala-Linkaičiai finansuojamas ES lėšomis?

  Virgilijus
  2017.02.12.
 • Sveiki, norėčiau pasiteirauti gal planuojate parengti ir paskelbti pavyzdines viešųjų pirkimų sąlygas autobusas įsigyti pagal 04.5.1-TID-R-518 priemonę? jei taip kada ir kur jas būtų galima rasti?
 • IV. Dėl mokėjimo prašymų teikimo
 • III. Dėl Finansavimo ir administravimo sutarčių keitimų
 • II. Dėl viešųjų pirkimų (rangos darbų, paslaugų teikimo, prekių tiekimo) sutarčių įgyvendinimo
 • I. Dėl valiutos nurodymo Viešųjų pirkimų konkursų vykdymo metu.
 • Perkančioji organizacija pirkimą paskelbė 2014 metais, tačiau pasiūlymus vertins ir (arba) sutartį sudarys 2015 metais. Kokia valiuta (litais ar eurais) turėtų vertinti pasiūlymus? Kokia valiuta (litais ar eurais) turėtų būti nurodyta kaina (įkainiai) sutartyje, jei pirkimo procedūros pradėtos 2014 metais, o sutartis sudaroma po 2015-01-01?
 • Laba diena, kur būtų galima kreiptis norint pranešti apie įtariamą netinkamą projekto įgyvendinimą, pvz., viešinimo informacijoje yra skelbiama, kad įgyvendinus projektą Nr. VP2-4.4-SM-02-R-03-027 yra atlikta Sodų g., esančios Skaidiškėse, Vilniaus r. sav. rekonstrukcija, tačiau kiekvieną dieną važinėju šia gatve ir matau, kad ši gatvė sutvarkyta ne visa, liko visiškai netvarkyta beveik 0,5 km. ruožas, einantis nuo autobusų apsisukimo žiedo iki šios gatvės pabaigos, todėl kyla abejonių, ar projektas buvo įgyvendintas pilna apimtimi, kaip skelbiama viešinimo informacijoje. O galbūt užtenka tik tokio pranešimo, kad informacija būtų patikrintą projektą prižiūrinčių darbuotojų?
 • Sveiki, Kodėl iki šiol nepradėtas įgyvendinti nei vienas projektas priemonei VP3-3.3-SM-01-V Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra. Kokios to priežastys?
 • Sveiki, turiu klausimą dėl projekto Rail Baltica administravimo, magistratūros tiriamajam darbui: 1. kokie trūkumai/problemos egzistuoja Lietuvoje administravimo procese šio projekto? 2. kokiais interesais pasižymi projekto partnerės valstybės (PL,LT,LV,EE? ir DE,FI), kiek tai įtakoja projekto administravimą ir įgyvendinimą? Pagarbiai, Simona Krasauskienė

  Laba diena, p. Simona,

  tarptautinio Rail Baltica projekto administravimui sukurta daugiapakopė valdymo sistema. Kadangi infrastruktūrinė Rail Baltica ašis priklauso transeuropiniam transporto tinklui, projekto įgyvendinimą koordinuoja prie Europos Komisijos generalinio direktorato transportui ir energetikai įkurta TEN-T vykdančioji agentūra. Projekte dalyvaujančių valstybių Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos transporto ministerijos ir geležinkelio įmonės įkūrė tarptautinę koordinacinę grupę. Lietuvoje šiam projektui administruoti sukurtas specialus padalinys AB "Lietuvos geležinkeliai" Infrastruktūros direkcijos sudėtyje - Rail Baltica projekto centras. Kylantys sunkumai dažniausiai yra susiję su patirties valdant tokio dydžio ir sudėtingumo projektus stoka, tačiau jie sėkmingai sprendžiami pasitelkiant Europos valstybių, turinčių didelę patirtį įgyvendinant geležinkelio projektus, pagalbą bei JASPERS (Jungtinė Europos Komisijos, Europos investicijų banko ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko parama Europos regionų projektams rengti) konsultantus.

  Visų projekte dalyvaujančių valstybių interesai įgyvendinant Rail Baltica projektą sutampa - išvystyta interoperabilia geležinkelio transporto ašimi sujungti Baltijos valstybes su Lenkija, o per ją - su likusiu Europos Sąjungos geležinkelių transporto tinklu, taip pagerinant susisiekimą tarp ES ir Baltijos šalių, nuosekliai didinti žmonių ir krovinių mobilumą, sudarant palankesnes eismo sąlygas keleiviams, kombinuotajam transportui, logistikai ir intermodaliniams pervežimams. Tik visapusiškas bendradarbiavimas, dalijimasis patirtimi, bendras planavimas padės įgyvendinti projektą numatytais terminais ir optimaliomis sąnaudomis. Be abejo, nacionalinės teisinės bazės, skirtingas esamos infrastruktūros stovis, kalbos barjeras, nacionaliniai planavimo prioritetai įtakoja projekto įgyvendinimą, ypač valstybių sienų kirtimo atkarpose, tačiau iki šio laiko sėkmingai pavyksta surasti bendrus sprendimus, pasirašyta visa eilė bendrų dokumentų, tokių kaip memorandumai dėl valstybių sienų kirtimo taško ir kt.

  Jūsų pateikti klausimai yra pernelyg platūs, kad atsakyti į juos išsamiai. Tačiau esame pasirengę Jums padėti, jei turėtumėte konkrečių klausimų.

   

  Geros Jums dienos.

  Pagarbiai, Danutė Čepienė

  Transporto investicijų direkcijos
  Vyr. specialistė
  tel: +370 5 266 5855, +370 699 38701
  el. paštas - d.cepiene@tid.lt

  P.S.

  Galite susisiekti su p.Čepiene, ji pasakytų, ar pas mus yra medžiagos, kurią galėtumėte atėjusi paskaityti. Jei ji tokios medžiagos turės, ateikite su rašytiniu prašymu pas mūsų direktorių, kad jis leistų su ta medžiaga susipažinti.

  I.Stasiūnaitė, 266 58 35.
  Atsakė: I.Stasiūnaitė, i.stasiunaite@tid.lt

 • Kokie dokumentai, patvirtinantys turto nuosavybės ar turto patikėjimo teisę, turi būti pateikti prie paraiškos?
 • Kokie dokumentai, patvirtinantys teisę į žemę, turi būti pateikti prie paraiškos?
 • Koks turėtų būti projekto pavadinimas?
 • Ar skiriamas darbo užmokestis iš struktūrinės paramos lėšų projektą administruojantiems ir vykdantiems asmenims ir komandiruočių išlaidoms?
 • Ar PVM tinkamos finansuoti išlaidos?
 • Ar privalomas finansinis projekto auditas?
 • Ar projekto atnaujinimo (patikslinimo) išlaidos gali būti tinkamomis finansuoti ES struktūrinės paramos lėšomis?
 • Ar galima kompensuoti techninio projekto parengimo išlaidas, kurios patirtos iki pasirašant finansavimo ir administravimo sutartį?

Užduokite savo klausimą. Užduodami klausimą naudokite lietuviškos abėcėlės raides.

Atgal Į viršų
Paskutinis atnaujinimas: 2017-03-23 13:34