Pareigybės aprašymas

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas turi atitikti šius specialiuosius reikalavimus: