Pareigybės aprašymas

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  • turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos (kelių ir geležinkelių statybos, miestų inžinerijos) krypties, arba socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo (transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos) krypties;
  • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį planuojant, rengiant ar įgyvendinant investicinius statybos projektus arba administruojant ES fondų finansuojamus projektus;
  • būti susipažinęs su ES sanglaudos fondo politika ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais ES struktūrinių fondų administravimą bei viešuosius pirkimus; išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinių fondų administravimą, viešuosius pirkimus, statybos procesą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą; mokėti taikyti tarptautinių inžinierių sąjungos (FIDIC) rekomendacijas sutarčių sąlygoms;
  • mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu;
  • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
  • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.