Pareigybės aprašymas

Valstybės tarnautoja, įgyvendindamas ES 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. struktūrinės paramos priemones, taip pat užtikrindamas tinkamą skiriamų Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo priežiūrą, vykdo šias funkcijas:

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: