Pareigybės aprašymas

Valstybės tarnautojas, įgyvendindamas ES Sanglaudos fondo, 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. struktūrinės paramos priemones, taip pat užtikrindamas tinkamą skiriamų Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo priežiūrą, vykdo šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: