Pareigybės aprašymas

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: