Pareigybės aprašymas

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: