Pareigybės aprašymas

Valstybės tarnautoja, įgyvendindama ES 2004–2006 m., 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. struktūrinės paramos priemones, taip pat užtikrindama tinkamą skiriamų ES ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo priežiūrą, vykdo šias funkcijas:

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: