Pareigybės aprašymas

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

atlieka Direkcijos administruojamų ES struktūrinių fondų projektų stebėseną ir rizikos valdymą siekiant užtikrinti Valstybės investicijų programos vykdymą:

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: