Pareigybės aprašymas

Valstybės tarnautojas atlieka ES lėšomis finansuojamų techninės paramos projektų administravimo funkcijas:

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: