Pareigybės aprašymas

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: